Othello

Vijf groepen
Vijf Othello’s
Eén voorstelling
In moordend tempo

Eer en ambitie bepalen de wereld van Othello. Othello passeert Jago bij een officiersbenoeming, maar legt zo de kiem voor een genadeloze afrekening. Jago druppelt het gif van jaloezie in het gelukkige huwelijk van Othello en Desdemona. Met valse geruchten drijft hij latente gevoelens van racisme naar de oppervlakte.

Gaat het over macht of kracht?
Over liefde of lust?
Over waarheid of waanzin?
Over carrière, competentie of competitie?

Regie: Marije Scheerder

Spel: Hans Everaerts, Wieneke ’t Hoen, Mieke Mertens, Harold van Voornveld

juni 2015
Stadsschouwburg Amsterdam